Transparante gegevensuitwisseling tussen de verschillende fabrikanten en gebruikers is ook in de procesindustrie een vrijwel onuitputtelijk onderwerp. Daartoe moeten vele afzonderlijke, deels bedrijfseigen oplossingen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Met een digitaal naamplaatje wil het Digital Data Chain Consortium, waarvan VEGA oprichtend lid is, documenten en gegevens voor alle partijen toegankelijk maken.

Wat op de fabrieksvloer een compleet systeem lijkt, is van dichtbij zelden één geheel: achter elke productie-installatie gaan mechanische, elektrische, elektronische en softwarecomponenten van de meest uiteenlopende fabrikanten schuil; een verscheidenheid die vooral merkbaar is wanneer de zaken niet vlot verlopen: bijvoorbeeld wanneer een sensor opnieuw moet worden geparametreerd, een klep moet worden afgedicht of een zekering moet worden vervangen.  Hoe efficiënt een machine of zelfs een hele installatie kan worden gerepareerd of onderhouden, hangt grotendeels af van hoe snel de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Moeten documenten eerst met veel geduld worden teruggevonden in een map tussen andere papieren, ligt de handleiding tussen de stapels of is er een database waarin het bewuste onderdeel – hopelijk up-to-date – is opgeslagen? 

Eenduidig en onmiddellijk


Een IT-oplossing die meer productiviteit belooft, ziet er volgens het Digital Data Chain Consortium heel anders uit.  Een dergelijke oplossing heeft als doel alle onderdelen van een installatie eenduidig identificeerbaar te maken. "Het gaat om veilige gegevens die voor iedereen toegankelijk zijn, dat wil zeggen, in de cloud in plaats van in afzonderlijke databases", vat Florian Burgert, productmanager bij VEGA, de belangrijke taak samen. Volgens hem zijn daarbij aanzienlijke besparingen mogelijk. "Momenteel," legt Burgert uit, "moeten bedrijven deels gegevens van elders integreren in bestaande toepassingen." Ook het opzoeken en verzamelen van gegevens kan tijdrovend zijn, omdat informatie geografisch verspreid kan zijn of op de computers van verschillende fabrikanten staat."

Eén doel, alle bedrijven 

Als oprichtend lid van het consortium, kortweg DDCC, heeft VEGA, fabrikant van niveau- en drukmeettechniek, samen met bedrijven van naam in de procesautomatisering de nieuwe DIN-specificatie 'DIN SPEC 91406' ontwikkeld. Het doel van de daarin voorgestelde normen is het beheer van installaties te vergemakkelijken op basis van eenduidige, digitale typeplaatjes. Daarbij moeten gebruikers evenzeer kunnen profiteren als fabrikanten: de laatsten van snellere updates met minder analoog papierwerk.  De nieuwe etikettering, die op de behuizing van het apparaat alleen te zien is als een QR-code, heeft het allemaal: en wel in de vorm van alle bij het product behorende informatie van de fabrikant. Wanneer nodig kan deze informatie op elk moment met een mobiel apparaat worden opgeroepen. In de praktijk strekt de traceerbaarheid zich dus uit van de fabricage, het bestel- en leveringsproces, de installatie, tot aan het einde van de levensduur van de apparaten. De bestaande barrières tussen fabrikanten, de tijd, de plaats, het formaat en het soort apparaat dat wordt gebruikt om de gegevens op te vragen, behoren daarmee tot het verleden. De informatie circuleert vanaf dat moment vrij tussen alle partners in de toeleveringsketen. 

Als het aan het consortium ligt, zien we het traditionele typeplaatje binnen afzienbare tijd niet meer terug. Na de omschakeling beschikt elke medewerker van een bedrijf op elk moment over dezelfde actuele gegevens en kan dus de juiste, gefundeerde beslissingen nemen.  Maar deze toegang tot gegevens biedt ook andere mogelijkheden: zo kan het orderbeheer worden geoptimaliseerd en kan de onderdelenvoorraad beter worden gepland. Last but not least zouden daarmee de vereiste compliancedocumenten op tijd beschikbaar zijn.